قیمت گذاری ساده

قیمت گذاری شفاف برای همه، همیشه بدانید که هزینه چه چیزی را پرداخت خواهید کرد.

همیشه رایگان و نامحدود
رایگان
مناسب برای کاربران عادی ثبت نام رایگان
 • لینک های کوتاه
 • کلیک های پیوند
 • حفظ داده ها365 روز
 • نامک لینک سفارشی
 • هدف گذاری جغرافیایی
 • هدف گذاری دستگاه
 • هدفگذاری زبان
 • بیو پروفایل 5
 • ساخت بارکد QR حرفه ای 5
 • صفحه لندینگ سفارشی
 • پوشش های CTA
 • ردیابی رویداد
 • اعضای تیم
 • دامنه ها
 • کانال
 • کمپین ها
 • دامنه های متعدد
 • پارامترهای سفارشی
 • تست A/B
 • انقضا
 • Click Limitation
 • حذف برندینگ
 • لینک های وارداتی
 • برون ریزی داده ها
 • API
 • بدون تبلیغات
 • آمار دقیق و آنالیز لینک
پلن اقتصادی
20000 تومان
برای کسب و کارهای کوچک ثبت نام رایگان
 • لینک های کوتاه
 • کلیک های پیوند
 • حفظ داده ها365 روز
 • نامک لینک سفارشی
 • هدف گذاری جغرافیایی
 • هدف گذاری دستگاه
 • هدفگذاری زبان
 • بیو پروفایل 20
 • ساخت بارکد QR حرفه ای 20
 • صفحه لندینگ سفارشی 5
 • پوشش های CTA 5
 • ردیابی رویداد 10
 • اعضای تیم
 • دامنه ها
 • کانال 5
 • کمپین ها
 • دامنه های متعدد
 • پارامترهای سفارشی
 • تست A/B
 • انقضا
 • Click Limitation
 • حذف برندینگ
 • لینک های وارداتی
 • برون ریزی داده ها
 • API
 • بدون تبلیغات
 • کنترل دقیق بر لینک ها
پلن استاندارد
40000 تومان
برای کسب و کارهای در حال رشد ثبت نام رایگان
 • لینک های کوتاه
 • کلیک های پیوند
 • حفظ داده ها800 روز
 • نامک لینک سفارشی
 • هدف گذاری جغرافیایی
 • هدف گذاری دستگاه
 • هدفگذاری زبان
 • بیو پروفایل 50
 • ساخت بارکد QR حرفه ای 50
 • صفحه لندینگ سفارشی 20
 • پوشش های CTA 20
 • ردیابی رویداد 20
 • اعضای تیم 20
 • دامنه ها
 • کانال 10
 • کمپین ها
 • دامنه های متعدد
 • پارامترهای سفارشی
 • تست A/B
 • انقضا
 • Click Limitation
 • حذف برندینگ
 • لینک های وارداتی
 • برون ریزی داده ها
 • API
 • بدون تبلیغات
 • سرور اشتراکی
پلن حرفه ای (پیشنهادی)
80000 تومان
مناسب برای حرفه ای ها ثبت نام رایگان
 • لینک های کوتاه
 • کلیک های پیوند
 • حفظ داده ها
 • نامک لینک سفارشی
 • هدف گذاری جغرافیایی
 • هدف گذاری دستگاه
 • هدفگذاری زبان
 • بیو پروفایل
 • ساخت بارکد QR حرفه ای
 • صفحه لندینگ سفارشی
 • پوشش های CTA
 • ردیابی رویداد
 • اعضای تیم
 • دامنه ها
 • کانال 20
 • کمپین ها
 • دامنه های متعدد
 • پارامترهای سفارشی
 • تست A/B
 • انقضا
 • Click Limitation
 • حذف برندینگ
 • لینک های وارداتی
 • برون ریزی داده ها
 • API
 • بدون تبلیغات
 • سرور اختصاصی

سوالات متداول