درباره ما


 .هدف از ایجاد کوتاه کننده لینک بیتن بی نیاز کردن کاربران ایرانی از سرویس های مشابه خارجی می باشد

کوتاه کننده لینک ما یک سرویس با کیفیت رایگان با امکانات بالا می باشد

 بیتن هیچ گونه درآمدی نیز از لینک های کوتاه شده ندارد و لینک های ایجاد شده به صورت مستقیم بدون تبلیغ می باشد

 کوتاه کننده لینک بیتن هیچ تبلیغی ندارد و هیچ گونه درآمدی نیز برای کاربران نخواهد داشت

سرویس کوتاه کننده لینک  بیتن رایگان هست و رایگان خواهد ماند

 با انتقاد و پیشنهاد خود ما را یاری کنید با تشکر

We are social